Kentsel Dönüşüm’de Pvc Pencere ve Enerji Verimliliği

kentsel_donusumGelişen yapı teknikleriyle üretilen depreme dayanıklı, güvenli, son teknolojik imkânlarla donatılmış konutlara sahip olmak için oluşan talep nedeniyle başta İstanbul olmak üzere ülkemizde bina dönüşüm çalışmaları son yıllarda oldukça hız kazandı. Kentsel dönüşüm çalışmalarının bir parçası olarak başlayan ancak konut sahiplerinden gelen taleple ömrünü dolduran binaların yıkılıp yeniden yapılması süreci bina dönüşümü olarak tanımlanabilir. 20 yıla yakın süreceği tahmin edilen bu süreçte yaklaşık 7 milyon bina yıkılacak. Yaşanacak bina dönüşümü sürecinde amaçlardan biri de yalıtımlı ve enerjiyi verimli kullanan binalar inşa etmek. Türkiye’de kullanılan toplam enerjinin üçte biri binalarda tüketiliyor. Binalardaki ısı kayıplarının %30’u ise pencerelerden gerçekleşiyor. Yeni yapılan konutlarda doğru PVC pencere kullanılması ile büyük bir enerji tasarrufu sağlanabilir. Ayrıca 2017 yılına kadar tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi alması yasa gereği zorunludur. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi değerlendirilmektedir.

Manisa Winsa bayisi olarak Günpen sizlere bu konuda destek ve hizmet vermektedir. Bize 0236 231 33 78 telefon numarasından veya iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.